1000){ $res=substr($num, -3)." ".$res; $num=substr($num, 0, -3); return drob_num($num, $res); }else return trim($num." ".$res); } if (isset($_POST['submit_f'])){ $header = "Content-type: text/html; charset=koi8-r \n"; $header .= "From: Admin Site \n"; $title = 'New comment'; $body = '
Имя '.trim($_POST['name']).'
Ваш е-мэйл '.trim($_POST['contacts']).'
ИИН '.trim($_POST['iin']).'
Предлагаемая стоимость '.trim($_POST['cost']).'
Способ приобретения '.trim($_POST['way']).'
'; $title = iconv('UTF-8', 'KOI8-R', $title); $body = iconv('UTF-8', 'KOI8-R', $body); mail('vshupta@ipoteka.kz', $title, $body, $header); mail('adelyab@ipoteka.kz', $title, $body, $header); mail('info@ipoteka.kz', $title, $body, $header); mail('btaipoteka@yandex.ru', $title, $body, $header); $ob->alert('Ваша заявка отправлена!'); } $rn=array('a','b','45','Q','W','e','R','t','y','u','i','o','p-','dD','4','n'); shuffle($rn); $_SESSION['rand_res']=$rn['0'].$rn['2'].$rn['3'].$rn['5'].$rn['6'].$rn['1']; $id_section = 35;//id блока в котором находятся элементы $el_pp_array = array(10, 20 ,25, 30); $el_pp = $el_pp_array[0];//количество элементов на страницу if ($_GET['el_pp'] && in_array($_GET['el_pp'], $el_pp_array)) $el_pp = $_GET['el_pp']; $view_file = 'pawn_property_view.php'; $content = ''; $content .= ' '; $type_row = 'pawn_property_type'; $regions_row = 'pawn_property_region'; $rooms_row = 'pawn_property_rooms'; $building_type_row = 'pawn_property_building_type'; //TYPES $qr = mysql_query('SELECT `select_elements` FROM `i_option` WHERE `name_en`="'.$type_row.'" LIMIT 1'); $type_arr = mysql_fetch_object($qr); $type_arr = explode("\n", $type_arr->select_elements); for ($i = 0; $iselect_elements); for ($i = 0; $iselect_elements); for ($i = 0; $iselect_elements); for ($i = 0; $i $pages_count) || ($current_page < 0)) $current_page = 1; $curr_page_el_limit = (($current_page - 1) * $el_pp).', '.$el_pp; $objects = getElements($id_section, $curr_page_el_limit, 'DESC', 'id', $search_arr); $view_objects = getElements($id_section, 0, 'ASC', 'id', $search_arr); $views_count = 0; for ($i=0; $i
'; $content .= "\n"; $content .= "\n"; $content .= "\n"; $content .= print_pages(); if (sizeof($objects) == 0) $content .= '
Объекты не найдены
'; for ($i = 0; $i < sizeof($objects); $i++){ $reviews = get_reviews($objects[$i]['id']); if (!$comments_count = get_comments_count($objects[$i]['id'])) $comments_count = 0; $photo_count = get_photogallery_count($objects[$i]['id']); if ($i != 0) $content .= '
'; $content .= '
'.$objects[$i]['Количество комнат'].''.($objects[$i]['Аренда'] ? ' (аренда)' : '').' $'.drob_num($objects[$i]['Стоимость']).'
'.$objects[$i]['Регион'].'
'.($objects[$i]['Фото-анонс'] ? '' : '').' '.$objects[$i]['Анонс'].'
 
'.($photo_count?$photo_count:'0').' фото '.$reviews.' '.($reviews == 1 ? 'просмотр' : ($reviews >= 2 && $reviews <= 4 ? 'просмотра' : 'просмотров')).' '.$comments_count.' '.($comments_count == 1 ? 'комментарий' : ($comments_count >= 2 && $comments_count <= 4 ? 'комментария' : 'комментариев')).'
'; } $content .= print_pages(); $content .= '
'; $content .= '

Егер Сізді қандай бір кепіл қызықтырса, Сіздің тапсырыс беруіңізге болады, Компания Мамандары міндетті түрде Сізге хабарласады және барлық сұрақтарыңызға жауап береді.

Сонымен қатар, ұсынылған жылжымайтын мүлік объектісін Сіздің төменде көрсетілген тәсілдердің біріміен сатып алуыңызға болады*:

1. Сауда-саттықтан – кепілдік жарна төлеп, қатысуға тапсырыс беру арқылы;

2. Тікелей мәміле - 100% нақты ақшалай төлеп немесе шотқа аудару арқылы;

3. екінші дәрежелі Банктерде ипотекалық несиелендіру жолымен

4. «Қарызды аудару» қызметі – алғашқы жарнаны төлеп, несиені өзіңізге қайта ресімдеу арқылы

Толығырақ ақпарат алу үшін келесі телефондарға хабарласуға болады: Алматы қаласы, 344 33 00.

* әр объект бойынша сатып алудың жеке талаптары қойылады.

Если Вас заинтересовал какой-либо залог, Вы можете подать заявку, Специалисты Компании обязательно свяжутся с Вами и ответят на все вопросы. Так же, представленные объекты недвижимости Вы можете приобрести одним из нижеперчисленных способов*:

1. с Торгов – подав заявку на участие, оплатив гарантийный взнос;

2. прямая сделка - оплата 100% наличными или безналичным путем;

3. ипотечное кредитование в Банках второго уровня;

4. услуга «Перевод долга» - оплатив первоначальный взнос, переоформив кредит на себя.

За более подробной информацией Вы можете обратиться по телефонам в г. Алматы: 344 33 00.

* по каждому объекту индивидуальные условия приобретения
'; $content .= ''; $content .= '
'; if(@$_GET['sales']) { $content .= ' '; }else if(@$_GET['balans']) { $content .= ' '; }else { $content .= ' '; } echo $content; require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/incom/template/footer.php");?>